Shiritsu Ebisu Chugaku en la OVERTURE magazine No.003