Live Action de “Bakuman” protagonizado por Satoh Takeru y Kamiki Ryunosuke