Adachi Rika protagonizará la película de Kizu Darake no Akuma