Girl Friend BETA: Kimi to Sogosu Natsu Yasumi – comercial de TV y opening (PSVita)