Hoshikawa Yume – Hatsuyume (1er DVD, evento de lanzamiento)