Nuevo modo cooperativo para “Shingeki no Kyojin ~Jinrui Saigo no Tsubasa” (Nintendo 3DS)