Sugihara Anri – “SHIRATAMA ANMITSU” evento de lanzamiento