Morita Suzuka en la Young Champion magazine (2014 No.17)