Ayase Haruka protagonizará el live action de “Kyou wa Kaisha Yasumimasu.”