Shiina Hikari (Pikarin) en la Young Magazine (2014 No.19)