Gouriki Ayame en “Watashi no Kirai na Tantei” (dorama)