Girls und Panzer: Senshadou, Kiwamemasu! – screenshots y diseños (PSVita)