Nakamura Shizuka en la portada de la Young Animal Arashi (2013-05-01)